Hướng dẫn cách khôi phục hoặc cài đặt thiết bị iOS của bạn từ iCloud

By | June 21, 2018

Khi bạn cài đặt thiết bị iOS mới hoặc khôi phục thông tin trên thiết bị mà bạn đã có, bản sao lưu iCloud sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng.

Khôi phục từ bản sao lưu iCloud

 1. Trên thiết bị iOS của bạn, vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Nếu có phiên bản iOS mới hơn, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải về và cài đặt.

 

2. Đảm bảo bạn có bản sao lưu gần đây để khôi phục. Hãy vào Cài đặt > [tên của bạn] > iCloud > Dung lượng > Quản lý dung lượng (hoặc Cài đặt > iCloud > Dung lượng > Quản lý dung lượng), sau đó chạm vào thiết bị được liệt kê bên dưới Các bản sao lưu để xem ngày và kích cỡ của bản sao lưu mới nhất của thiết bị.

Để biết thông tin về cách sao lưu thủ công, hãy xem Sao lưu thiết bị iOS của bạn vào iCloud. Nếu bạn không thấy bản sao lưu mong muốn, hãy xem bài viết từ Bộ Phận Hỗ Trợ Apple Nếu quá trình Sao lưu iCloud không thể hoàn tất hoặc nếu bạn không thể khôi phục.

3. Hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chạm vào “Xóa tất cả nội dung và cài đặt”.

4. Trên màn hình Ứng dụng & Dữ liệu, chạm vào Khôi phục từ bản sao lưu iCloud, sau đó đăng nhập vào iCloud.

5. Tiếp tục đến “Chọn bản sao lưu”, sau đó chọn từ danh sách các bản sao lưu khả dụng trên iCloud.

Để được trợ giúp trong việc quyết định xem bạn nên khôi phục từ bản sao lưu nào, bao gồm cả thông tin về việc khôi phục từ bản sao lưu của thiết bị khác, hãy xem bài viết từ Bộ Phận Hỗ Trợ Apple Nếu quá trình Sao lưu iCloud không thể hoàn tất hoặc nếu bạn không thể khôi phục.

Cài đặt thiết bị mới từ bản sao lưu iCloud

  1. Bật thiết bị iOS của bạn.
  2. Từ màn hình Ứng dụng & Dữ liệu của app, chạm vào Khôi phục từ bản sao lưu iCloud, rồi đăng nhập vào iCloud.
  3. Tiếp tục đến “Chọn bản sao lưu”, sau đó chọn từ danh sách các bản sao lưu khả dụng trên iCloud.

Sau khi sử dụng bản sao lưu iCloud để khôi phục hoặc cài đặt thiết bị:

 1. Các tài khoản và cài đặt được khôi phục từ bản sao lưu iCloud mà bạn đã chọn. Thiết bị của bạn khởi động lại và bắt đầu tải về nhạc, phim, TV show, app, sách, ảnh và các nội dung khác mà bạn đã mua. Nếu thiết bị của bạn không thể tải về phiên bản của app đã được sao lưu, thiết bị sẽ tải về phiên bản mới nhất.Nội dung bạn đã mua sẽ tự động được tải về từ iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store dựa trên Khả năng tải về lại từ iTunes Store, iBooks Store và App Store. Các mục mua trước đây có thể không khả dụng nếu bạn đã được hoàn tiền hoặc không còn trong cửa hàng nữa.
 2. Khi muốn khôi phục các mục đã mua thì bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu cho các tài khoản iTunes Store, App Store và iBooks Store.
 3. Thanh tiến trình hiển thị bên dưới các biểu tượng của app đang được tải về trên Màn hình chính.Để tạo thứ tự ưu tiên tải về cho app, chạm vào biểu tượng của app.
 4. Để kiểm tra xem thông tin trên thiết bị của bạn có được khôi phục đầy đủ hay không, hãy vào Cài đặt > [tên của bạn] > iCloud > Dung lượng (hoặc Cài đặt > iCloud > Dung lượng).Nếu bạn đăng ký Thư Viện Nhạc iCloud, thì bạn có thể tải về các bài hát, album và danh sách phát từ iCloud sau khi các thông tin khác trên thiết bị của bạn được khôi phục đầy đủ.Để biết thông tin về những thông báo có thể xuất hiện trong quá trình khôi phục thông tin từ bản sao lưu iCloud, hãy xem bài viết từ Bộ Phận Hỗ Trợ Apple Nếu quá trình Sao lưu iCloud không thể hoàn tất hoặc nếu bạn không thể khôi phục.

  Ghi chú: Bạn có thể khôi phục thông tin trên thiết bị iOS của mình từ bản sao lưu iTunes thay vì bản sao lưu iCloud. Để biết thông tin, hãy xem chủ đề Sao lưu iPod touch, iPhone hoặc iPad trong Trợ giúp iTunes.

  Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *