Hướng dẫn phá pgỡ bỏ pass Excel, Phá mật khẩu của Sheet trong Excel

By | May 6, 2020

Gỡ bỏ pass Excel hay Phá mật khẩu của Sheet không phải là chuyện đơn giản hay dễ làm bởi nó là minh chứng cho độ bảo mật Excel của chính Microsoft với Excel nói riêng và các sản phẩm khác nói chung. Tuy vậy vẫn có phần trăm cơ hội giúp bạn gỡ bỏ pass Excel thông qua các công cụ không chính thống trên mạng. Trong bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu các cách phá mật khẩu Excel với tỉ lệ thành công cao nhất có thể.

Khi gặp 1 File Excel đã được đặt Pass bạn có thể sử dụng phần mềm phá mật khẩu như CrackIt để gỡ bỏ pass hay Word and Excel password Recovery wizard để thực hiện chức năng tương tự. Tuy nhiên vẫn có cách để bạn gỡ bỏ password của 1 Sheet nào đó trong File Excel mà không cần dùng tới phần mềm và cách đó thực sự là thủ thuật không thể bỏ qua mà chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong bài viết ngay sau đây.

CÁCH gỡ bỏ pass EXCEL BẤT KÌ KHÔNG CẦN PHẦN MỀM
1. Phá Gỡ Mật Khẩu Các SHEET Trong File Excel

Chú ý
Thủ thuật này chỉ áp dụng trong việc gỡ mật khẩu của SHEET, đối với cả file Excel có đặt mật khẩu thì bạn không thể thực hiện bằng cách này được. mà phải cài thêm phần mềm để gỡ bỏ password, tham khảo những phần phềm tìm, gỡ mật khẩu file Word, Excel để lựa chọn phù hợp nhất cho mình.

Bước 1: Mở File Excel Có Chứa Sheet Đã Bị Khóa.

Bước 2. Mở Visual Basic Editor.

* VỚI EXCEL 2003: Để mở Visual Basic Editor các bạn vào Menu Tools chọn Macro và chọn Visual Basic Editor. (Tải Office 2003)
* VỚI EXCEL 2007, 2010, 2013: Để mở Visual Basic Editor bạn dùng phím tắt  ALT + F11

Tải Excel 2007
Tải Excel 2010
Tải Excel 2013

Chú ý
Nếu chưa thấy các Sheet bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.

Bạn click chuột vào Sheet muốn mở pass. Ví dụ tôi muốn mở pass Sheet “ChiGiaiDau” và nó là Sheet thứ 4, tôi chọn Sheet 4(ChiGiaiDau).

Bước 3. Copy Mã gỡ bỏ pass

Các bạn copy đoạn mã dưới đây để thực hiện gỡ bỏ pass cho Sheet Excel của mình.

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
Else
If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _
vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
End If
End Sub

Sau khi Copy đoạn mã bạn dán chúng vào Visual Basic Editor. Từ menu Run =>Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) để chạy lệnh.remove pass sheet excel

Hướng dẫn gỡ bỏ pass Excel nhanh chóng

Bước 4. Xác Nhận Xóa Pass.
Sau khi các bạn chạy đoạn mã đó xong máy tính sẽ yêu cầu bạn phải xác nhận. Nếu không có gì nhầm lẫn hay sai xót gì bạn nhấn YES để xác nhận

Chúc các bạn Thành công

Video hướng dẫn Phá pass Excel, gỡ bỏ mật khẩu của Sheet trong Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *