Cách Xử lý các cell – ô data bị lỗi để khôi phục dữ liệu

By | March 27, 2018

Nhiều khi bạn có thể khôi phục dữ liệu bằng cách xử lý các cell trên tập tin lỗi. Bạn sẽ không thể lấy lại được định dạng, biểu đồ, macro… nhưng khôi phục được dữ liệu cũng đã là quá may rồi. Quy trình thực hiện như sau:

Mở một workbook mới, nhập vào cell A1 công thức sau đây để dẫn tới cell A1 trong tập tin lỗi: tên của tập tin lỗi!A1. (Bạn không cần phải thêm .xls).
– Nhấp Enter.
– Nếu tập tin lỗi không ở cùng thư mục, Excel sẽ hiển thị hộp thoại Update Values: tên của tập tin bị lỗi. Bạn hãy sử dụng bảng điều khiển – Look In để xác định tập tin bị lỗi. Chọn tập tin này và click OK.
– Nếu hộp thoại Select Sheet xuất hiện, bạn hãy chọn sheet phù hợp và click OK. Excel sẽ hiển thị giá trị cell A1 của tập tin lỗi.
– Chọn cell A1 và kéo ngang qua các cột mà bạn cảm thấy cần để có thể khôi phục dữ liệu. Nếu Excel hiển thị hộp thoại Update Values – tên tập tin bị lỗi, bạn hãy chọn tập tin lỗi và click OK.
– Lặp lại bước 5, nhân bản hàng A theo số lượng hàng bạn cảm thấy đủ để khôi phục tập tin lỗi.
– Chọn dữ liệu và nhấp Copy từ menu Edit.
– Chọn Paste Special từ menu Edit, chọn Values.
– Click – .
– Thử định dạng SYLK để khôi phục dữ liệu:

Chuyển sang định dạng khác là phương án xử lý khá hiệu quả khi Excel bị lỗi

Microsoft khuyến cáo sử đụng định dạng SYLK để tránh khỏi bị lỗi khi dùng Excel, nhất là các lỗi liên quan đến máy in. Bạn có thể mở tập tin Excel bị lỗi bằng cách này:

Từ menu File, chọn Save As. Trên Excel 2013, click vào nút file –>Browse – Save As.
Từ bảng điều khiển Save As Type, chọn SYLK(Symbolic Link) (*.slk).
Đặt tên. Nếu tập tin lỗi có một sheet, việc này là không cần thiết.
Click vào Save.
Nếu tập tin workbook có nhiều sheet, Excel sẽ hỏi bạn có tiếp tục sử dụng định dạng không hỗ trợ nhiều sheet cùng lúc hay không. Click vào OK.
Nếu Excel cảnh báo bạn có thể workbook gồm một số định dạng không tương thích với SYLK, bạn hãy chọn Yes.
Lưu ý là định dạng SYLK chỉ lưu lại những sheet đang sử dụng. Để khôi phục dữ liệu, bạn cần mở lại tập tin Excel và lưu lại từng sheet một. Đó là lý do vì sao ở bước 3 bạn cần đặt tên cho từng sheet trên workbook để tránh nhầm lẫn sau này.
Sau khi đã lưu lại tất cả các sheet theo dạng mới, bạn hãy mở tập tin .slk và sửa thành .xls. Cẩn thận, không sử dụng tên của tập tin workbook bị lỗi. Nếu thành công, bạn có thể lưu lại được các giá trị từ công thức đã nhập nhưng các công thức thì không.

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *